Зам.-министър Зорница Русинова и кметът на Бургас Димитър Николов представиха услугата „Патронажна грижа“

Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова и кметът на …

Зам.-министър Зорница Русинова подписа първите 15 договора с общини за предоставяне на „Патронажна грижа“

Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова подписа първите 15 …

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩИНИТЕ – КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9ОP001-2.0.040 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 2”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ информира общините, че всички проектни предложения, подадени до 15 март 2019 г. са в …

УО НА ОПРЧР УДЪЛЖАВА ДО 10 МАЙ 2019 Г. СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 2“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ удължава до 10 май 2019 г. срока за кандидатстване по процедура „Патронажна грижа за …