Безплатно обучение за парамедици за безработни младежи по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Безработни младежи могат да се обучават безплатно за парамедици. Завършилите успешно курса ще работят поне шест месеца в Центрове за спешна помощ в страната. Обучението се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, а около половината от местата за курсовете за парамедици все още са свободни. Как може да се включите в програмата – вижте във видеото.

20.10.2016