Експерти на ОП РЧР представиха в София процедура „Специфични обучения“

Експерти на ОП „Развитие на човешките ресурси“ представиха в София пред потенциални бенефициенти процедура „Специфични обучения“ и дадоха яснота по ключови въпроси.

Замисълът за създаване на процедурата „Специфични обучения“ се основава на нуждата от удовлетворяване на потребностите на пазара на труда в някои от най-динамично развиващите се и конкурентни сектори на българската икономика. Фокусът е върху преодоляване на несъответствието между качеството на образование и количеството завършващи специалисти и нуждите на компаниите от секторите, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда. Работодателите ще могат да осигурят специфично продължаващо обучение за заетите при тях лица или да наемат безработни лица, които да бъдат обучени в конкретните знания, нужни за работа в компанията.

С всички подробности и документи по процедура „Специфични обучения“ можете да се запознаете ТУК.