ИКТ Клъстер Бургас подкрепя предприемачите да развиват самостоятелен бизнес в сектора на информационните технологии с нов евро проект

27.06.2018 г.

Заместник-министърът на труда и социалната политика, г-жа Зорница Русинова, и председателят на ИКТ Клъстер Бургас, г-н Петко Георгиев, подписаха договор за стартиране на проект „Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачество“, докато се провеждаше днес в НДК заключителната за българското европредседателство Европейска конференция на високо равнище на тема „Европейският стълб на социалните права: Да работим заедно за постигането на резултати“.

Новият проект ще се изпълнява от „Клъстер Информационни и комуникационни технологии Бургас” в партньорство с Агенция Про Уей ЕООД и цели да бъдат идентифицирани, информирани, обучени и мотивирани желаещи да развиват собствен бизнес в Югоизточна България – областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора.

Проектът ще акцентира върху мащабна информационна кампания за възможностите в сектора на информационните и комуникационни технологии. Дейностите ще включват обучения по предприемачество за придобиване на бизнес умения и ключови компетенции за развитие на предприемачески начин на мислене. В допълнение се предвижда осъществяване на консултиране и експертна подкрепа на представителите на целевата група с цел създаване на подходяща среда за развитие на активно предприемачество в един от най-активните сектори с висока добавена стойност в икономиката на България. Специално обучени експерти ще предоставят информация както за налични финансови ресурси за стартиране на собствен бизнес, така и за подходящи възможности за неговото развитие.

В резултат на успешното изпълнение на проектните дейности се очаква да се въздейства активно върху състоянието на регионалния пазар на труда чрез стимулиране на предприемаческата инициатива, което да подпомогне създаването на нови работни места и намаляването нивата на безработица в областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора.

Изпълнението на проекта е с продължителност от 18 месеца и стартира на 1 октомври 2018 г. Финансира се от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“.