Информационен ден на тема „Облекчени условия по Финансов инструмент Микрокредитиране със споделен риск по ОПРЧР“
дата място на провеждане

24.07.2018 г.

10:00 – 12:00 ч.

гр. София

Зала „Пресцентър”, Министерство на труда и социалната политика

ул. „Триадица” №2, сутерен