На вниманието на участниците в обучение за бенефициенти по схема „Добри и безопасни условия на труд“

Във връзка с провеждането на обучение по управление и отчитане на договорите по процедура „Добри и безопасни условия на труд” на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Ви уведомяваме, че има промяна в програмата. Времето за провеждане на обучението е удължено до 17:30 ч. поради спецификата на събитието и множеството участници, заявили интерес.

Датата и мястото на обучението остават непроменени – 26 юни 2017 г., зала „Рубин“ на Рамада София Хотел, гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 131 .