Служебна промяна на критерии за избор на операция – Юли 2017 г.