Служебна промяна на критерии за избор на операция – Ноември 2017 г.