Служебна промяна за избор на операция – Януари 2018