Служебна промяна в критерии за избор на операция – Април 2017 г.