Служебна промяна в критерии за избор на операция – август 2016 г.