Служебна промяна в критерии за избор на операция – май 2016 г.