Служебна промяна в критерии за избор на операция – март 2016 г.