Служебна промяна в критерии за избор на операция – януари 2017 г.