Служебна промяна в критерии за избор на операция – юни 2016 г.