Обучение за бенефициенти по изпълнение на договори за предоставяне на БФП по процедура „Подкрепа за предприемачество“, в гр. София
дата място на провеждане

15.06.2018 г.

10:30 – 16:00 ч.

гр. София

Интер Експо Център, зала „Мусала“

бул. „Цариградско шосе” №147

  • ЧАС НА РЕГИСТРАЦИЯ – 10:00 ч.