Обучение за бенефициенти по изпълнение на договори за предоставяне на БФП по процедура „Равни шансове“, в гр. София
дата място на провеждане

17.05.2018 г.

10:00 – 13:00 ч.

гр. София

Зала „Пресцентър”, Министерство на труда и социалната политика,

ул. „Триадица” №2, сутерен

  • ЧАС НА РЕГИСТРАЦИЯ – 09:30 ч