Обучение за бенефициенти по изпълнение на договори за предоставяне на БФП по процедура „Специфични обучения“, в гр. София
дата място на провеждане

06.06.2018 г.

10:00 – 13:30 ч.

гр. София

Зала „Пресцентър”, Министерство на труда и социалната политика

гр. София, ул. „Триадица” №2, сутерен

  • ЧАС НА РЕГИСТРАЦИЯ – 09:30 ч.