ОПРЧР за първи път домакин на Комитета на Европейския социален фонд

На 12 и 13 юни 2018 г. беше проведена редовната среща на Комитета на Европейския социален фонд (ЕСФ) и Техническата работна група към ЕСФ. България като Председателстваща Съвета на ЕС беше домакин на заседанията. Членовете на Комитета от всички държави-членки, представители на синдикалните и работодателски организации на ДЧ бяха посрещнати в гр. Пловдив. Срещата беше открита от г-жа Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика, и председателствана от г-жа Андриана Сукова, заместник-генерален директор на генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ към ЕК. Наред с обсъжданията по изпълнението и предизвикателствата пред ЕСФ в настоящия и бъдещия програмен период, гостите от Комитета и Европейската комисия имаха възможност да посетят на място няколко примера за устойчиви резултати от прилагането на инструментите на ЕСФ в Пловдив и региона.

На 12.06.2018 г. г-жа Русинова, г-жа Сукова и представители на ЕК посетиха трапезария за социално слаби лица в централния район на Пловдив. Те се запознаха на място с дейността на изпълняван от Агенцията за социално подпомагане проект „Осигуряване на топъл обяд“, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално. Гостите бяха информирани за изпълнението й до момента, както и за ефекта, който тя оказва върху подобряването качеството на живот на хората, живеещи в бедност. Възрастни и крайно бедни ползватели на услугата, които в момента на посещението взимаха приготвената за обяд храна, споделиха, че получават вкусна и здравословна храна, която без помощта на програмата не биха могли да си осигурят сами. Готовата храна се получава в 10 пункта, разположени в шестте района на град Пловдив. Допълнително потребителите получават индивидуални или групови консултации, подкрепа за пазаруване; помощ за търсене на работа; за достъп до медицинска помощ и др.

Освен трапезария за предоставяне на топъл обяд, г-жа Русинова и представители на ЕК посетиха и едно от Бюрата по труда, където експертите разказаха за постигнатото до момента, включително и новите мобилни услуги, които предлагат. Основното, което заинтригува гостите, е постигането на най-ниското ниво на безработица за последните години от 2.7 процентни пункта за гр. Пловдив и 4.7 – за трите области Пловдив, Пазарджик и Смолян. Икономическото развитие на града и региона, както и добрата съвместна работа на местните служби по заетост с работодателите, професионалните гимназии и висшите училища, са сред основните фактори за постигането на ниските нива на безработица според специалистите.

След края на заседанието, членовете на Комитета гостуваха на два проекта. Бранд мениджърът на фирма Тед-Бед ЕАД разказа за предизвикателствата пред българските работодатели при намирането на работна ръка при нисък процент на безработица и много обезкуражени лица. С помощта на финансирането по схема “Ново работно място”, фирмата е обучила и назначила 10 безработни лица, като 6 от тях продължават да работят във фабриката. За да си осигуряват обучен персонал, Тед-Бед е започнала да работи по дуална форма на обучение с техникумa по дървообработване в Пловдив.

Председателят на Социалната фондация “Инди-рома 97” в гр. Куклен, г-жа Албена Костадинова, запозна гостите с реализиращия се в момента проект за изграждане на Център за социална рехабилитация по схема “Активно включване”. Благодарение на създадените възможности в Центъра жителите на града с различен вид и степен на увреждане имат достъп до социални и здравни услуги, включително и помощ от мобилни екипи, което от друга страна позволява грижещите се за тях близки и роднини да започнат работа.

Двудневното заседание на Комитета приключи след оживени дискусии по предложенията за новата законодателна рамка за политика по сближаване след 2021 г., разнообразна културна програма и обмяна на опит с партньорите на Европейския социален фонд в България.