От Пловдив започна информационната кампания по процедура „Обучения за заети лица“

От Пловдив започна информационната кампания на Оперативна кампания „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) за представяне на условията за кандидатстване по процедура „Обучения за заети лица“. С разясняване на всички детайли по процедурата експертите на ОП РЧР ще продължат срещите си с потенциални бенефициенти в още четири града този месец – Велико Търново – 22-ри май, София – 26-ти май, Бургас – 29-ти май и Варна – 30-ти май.

Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им, съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

С всички детайли по процедурата можете да се запознаете тук.