„Приеми ме 2015“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – гаранция за детската сигурност

Приемната грижа гарантира на децата сигурност. Ако биологичните родители нямат възможността да се грижат за своето дете и то няма близки, които да му осигурят дом, тогава то намира топлина и уют именно при приемното семейство. А тези всеотдайни хора имат сериозна подкрепа по проекта „Приеми ме 2015“ на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Една от основните цели на проекта е деца в риск да не попадат в центровете за настаняване от семеен тип и в специализирана институция, а да бъдат настанени в семейна среда. Сега ще ви разкажем за едно бебе, чийто живот започва с борба от страна на българските институции – да го приберат от Швеция, където е родено. Вижте историята с щастлив край.

14.10.2016