Приключи информационната кампания по процедура „Транснационални партньорства“

Експерти на Управляващия орган на ОПРЧР представиха във Велико Търново, Бургас и София Условията за кандидатстване по процедура „Транснационални партньорства“. Процедурата е част от координираната транснационална покана на ниво Европейски съюз за набиране на проектни предложения.

Целта на настоящата процедура е да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.

В рамките на събитията бе представена Платформата за транснационално сътрудничество в рамките на ЕСФ, която ще бъде основно средство за осъществяване на транснационалното сътрудничество в рамките на координираната покана, а също така и начина на кандидатстване в ИСУН 2020.

С повече подробностите по условията за кандидатстване можете да се запознаете ТУК.