Работна среща на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

29 – 30 ноември 2018 г., гр. Пловдив, хотел „Империал“

Моля попълнете формуляра и го изпратете през онлайн формата най-късно до 16 ноември 2018 г.

Име и фамилия

Отдел
РъководствоВВ-югВ-северУКСППБФПППОКТПТехнически сътрудници

Мобилен телефон за връзка

Email

1. Ще присъствате ли на събитието?
ДаНе

2. Ще нощувате ли в хотела на 29 ноември 2018 г.?
ДаНе

3. Ще ползвате ли организирания транспорт на 29 ноември от София до Пловдив?
ДаНе

4. Ще ползвате ли организирания транспорт на 30 ноември от Пловдив до София?
ДаНе

5. Предпочитения в менюто
месовегетарианецпостещ

Друга информация /ако е необходимо/