ДЕВЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

21.11.2017 г., гр. София, Централен военен клуб

Моля попълнете формуляра и го изпратете през онлайн формата най-късно до 10 ноември 2017 г.

Име и фамилия

Институция/ организация

Email

Мобилен телефон

1. Ще участвате ли в заседанието на 21.11.2017 г.?
ДаНе

Друга информация