ТРИНАДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

12.12.2019 г., гр. София, Конгресен център "Глобус", зала "Европа", пл. "Македония" №1

Моля попълнете формуляра и го изпратете през онлайн формата най-късно до 2 декември 2019 г.

Име и фамилия

Институция/ организация

Email

Мобилен телефон

1. Ще участвате ли в заседанието на 12.12.2019 г.?
ДаНе

Друга информация

Съгласявам се с декларацията за поверителност на сайта