ДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

14 – 15 май 2018 г., гр. Пловдив, хотел „Империал“

Моля попълнете формуляра и го изпратете през онлайн формата най-късно до 30 април 2018 г.

Име и фамилия

Институция/ организация

Email

Мобилен телефон за връзка

1. Ще участвате ли в техническата среща на 14 май 2018 г.?
ДаНе

2. Ще участвате ли в заседанието на КН на 15 май 2018 г.?
ДаНе

3. Ще нощувате ли в хотела на 14 май 2018 г.?
ДаНе

4. Ще ползвате ли организирания транспорт на 14 май от София до Пловдив?
ДаНе

5. Ще ползвате ли организирания транспорт на 15 май от Пловдив до София?
ДаНе

6. Имате ли специални изисквания по отношение на настаняването (улеснен достъп за хора с увреждания)?
ДаНе

Друга информация

ВАЖНО!

Управляващият орган на ОП РЧР ще поеме разходите за участие на един представител – основен или резервен член (при невъзможност на основния да участва) съгласно утвърдения състав на КН: настаняване (една нощувка), вечеря на 14 май и обяд на 15 май, организиран транспорт по маршрута София – Пловдив – София.