Зорница Русинова беше гост на първия учебен ден в село Невестино

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова беше специален гост на първия учебен ден в основно училище „Христо Ботев“ в село Невестино. „Пожелавам ви най-съкровеното нещо – всеки един човек най-добре успява със знанието. Желая на всеки един от вас да стане известен, да има подвиг в своя живот – със знание, спорт, литература, или работа, да сбъдне мечтите си“.

Училище „Христо Ботев“ в село Невестино е построено още през 1919 година. Днес разполага с много добра материална база – два компютърни кабинета, стая за занимания по интереси, фитнес зала, столова и библиотека. Там се обучават 186 ученици, 95% от които от ромски произход. Училището е привлекателен център за ученици не само от община Невестино, но и за такива от съседната община Кюстендил, като броят им нараства всяка учебна година.

Експерти на ОП РЧР представиха пред потенциални бенефициенти процедура „Развитие на социалното предприемачество“

Процедура „Развитие на социалното предприемачество“ е насочена изцяло към хората с увреждания. Идеята е те да получат по-лесен достъп до заетост и подкрепа …

Зорница Русинова: Предстои ни много работа като общество по отношение на приемане на различните граждани

Предстои ни много работа като общество по отношение на приемане на различните граждани. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова …

Покажи Още