Експерти на ОП РЧР проведоха обучение на бенефициенти по процедура „Обучения за заети лица“

Експерти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ проведоха в гр. София обучение на бенефициенти по управление и отчитане на сключени договори по процедура „Обучения за заети лица“.

Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Втората дата за провеждане на обучението е 23 март 2018 г. в гр. Бургас, Хотел „България“, зала „Компас“.

Обучение за бенефициенти по изпълнение на договори за предоставяне на БФП по процедура „Обучения за заети лица“

Във връзка със стартиране на дейностите по сключени договори по процедура „Обучения за заети лица“ на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост …

Инвестициите в развитието на хората бяха обсъдени на конференция за бъдещето на Европейски социален фонд – Conference of the European Social Fund Discusses Investments in People’s Development

Предизвикателствата пред политиката на ЕС в областта на човешкия капитал бяха обсъдени по време на конференция за бъдещето на Европейския социален фонд на …

Покажи Още