ОПРЧР провежда информационен ден по процедурата за транснационални партньорства

На 20 март 2020 г. от 10:00 до 13:00 часа ще се проведе информационен ден за кандидатите по операция „Транснационални партньорства“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Информационният ден ще се състои в зала Конференс 1 на Парк хотел Москва на адрес: София, ул. „Незабравка“ № 25. Регистрацията за участниците започва от 9:30 часа.

Физически и юридически лица и техните обединения могат да кандидатстват с проектни предложения за 100% подкрепа от ОПРЧР. Кандидатите задължително трябва да участват в партньорство с поне един партньор от друга държава-членка на Европейския съюз. Общият бюджет на процедурата е над 15 млн. лв. Максималният размер на финансирането за проектно предложение е 150 000 лв.

Управляващият орган на ОПРЧР ще отговаря на въпроси и ще представи Условията за кандидатстване по процедурата. Целта на операцията е да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др. Обменът между партньорите трябва да е в областта на пазара на труда и качеството на работните места, социалното включване и борбата с бедността, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд или изграждането на административен капацитет в тези области.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 15 май 2020 г. в ИСУН 2020.

ОПРЧР организира информационен ден за работодатели, НПО-та и социални предприятия по процедурата за професионална интеграция на младежи от социални услуги

На 15 януари 2020 г. от 10 до 13 часа ще се проведе информационен ден за кандидатите по операция „Професионална интеграция на младежи …

Информационен ден по процедура за ПБФП „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“

Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, организира провеждането на …

Покажи Още