Информационни дни по процедури „Подкрепа за предприемачество” и „Развитие на социалното предприемачество”

Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган на ОПРЧР 2014-2020, организира провеждането на информационни дни по процедури за ПБФП „Подкрепа за предприемачество” и „Развитие на социалното предприемачество”.

В рамките на събитията експерти на Управляващия орган ще представят Условията за кандидатстване по двете процедури, а потенциалните бенефициенти ще имат възможност да зададат въпросите си по детайлите по кандидатстването.

Стотици потенциални бенефициенти събра вторият ден на разяснителната кампания по две нови процедури на ОП РЧР

  Стотици потенциални бенефициенти събра вторият ден на разяснителната кампания по две нови процедури на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) …

Стартираха информационните дни по две процедури на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Стартираха информационните дни по две процедури на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) – „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и …

Информационни дни по процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността ”

Във връзка с обявяването на процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” по Приоритетна ос 1 …

Информационни дни по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”

Във връзка с обявяването на процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” по Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество” на ОПРЧР 2014-2020, Министерство на …

Покажи Още