Столична община ще повиши качеството на социалните си услуги със средства от ОПРЧР

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и заместник-кметът на Столична община Албена Атанасова подписаха договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за финансиране на проекта „Ноу-хау за мониторинг на качеството на социалните услуги в Столична община“. Проектът е на стойност 200 000 лева и ще се реализира в партньорство с холандската фондация „Де Пасарел“. По него се предвижда да се въведе специфична система за мониторинг на качеството на всички социални услуги на територията на Столична община. Целта е да се стимулира организационното и професионалното развитие на доставчиците на социални услуги в София, за да могат да предлагат по-ефективни услуги, съобразени с потребностите на нуждаещите се.

С този проект ще можем да използваме опита от Холандия, както и да споделим нашия опит с холандските партньори от „Де Пасарел“, коментира зам.-министър Русинова. В момента в България има регистрирани около 2400 доставчици на социални услуги, като има почти цялостно покритие за всички видове услуги на територията на цялата страна, допълни тя. Голямото предизвикателство пред нас е как да направим тези услуги по-качествени и ефективни за потребителите и от гледна точка на използването на държавния ресурс за тяхното финансиране, каза Русинова.

Това е поредната стъпка за привличане на чужд опит, за да можем да гарантираме по-добро качество на услугите за възрастните хора и хората с увреждания, коментира зам.-кметът на София Албена Атанасова. Тя изрази надежда, че подобни проекти ще има и в останалите общини.

Проектът се реализира по схемата „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Стойността на схемата е 20 млн. лв. По нея могат да кандидатстват общини, неправителствени организации и работодатели, като имат възможност да обменят добри практики с партньори от други страни-членки на Европейския съюз. На този етап се финансират 94 проекта.