Зам.-министър Русинова: ОПРЧР ще продължи подкрепата за предприемчиви българи и социални предприятия с нови микрокредити чрез финансов инструмент

През август 2018 г. ще стартира втора процедура за избор на финансови посредници, които ще предоставят микрокредити на предприемчиви българи и социални предприятия със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ чрез Фонд мениджър на финансовите инструменти в България ЕАД (ФМФИБ). Предвидените средства са в размер на 26,4 млн. лв., като отпусканите кредити ще варират между 5000 и 50 000 лв. и ще са за срок до 10 години. Първите 2 години ще бъдат гратисен период за погасяване на главницата по кредита. Това съобщи пред представители на финансиращи структури в България заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на Информационен ден на тема „Облекчени условия по Финансов инструмент Микрокредитиране със споделен риск по ОПРЧР“ с участието на изпълнителния директор на ФМФИБ Светослава Георгиева, Димитър Черкезов, ръководител „Оперативни програми“ във ФМФИБ. На срещата присъстваха и представители на стартиращи компании, които вече са се възползвали от получаването на микрокредит.

Целта на събитието беше да се даде информация за промените, подобренията, облекчените условия за кандидатстване от финансови посредници при реализацията на финансовия инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ по ОПРЧР.

Заместник-министър Русинова обясни, че целта на Финансовия инструмент е да бъдат подкрепени предприемчиви хора, като приоритетни групи са хората в изолация на пазара на труда, младежите до 29 години, безработните и хората с увреждания. „В населените места, където работодателите са малко и все още безработицата е висока, това е добър механизъм да стимулираме младите хора да останат и да създадат своето първо предприятие“, подчерта Русинова. Според нея Финансовият инструмент за микрокредитиране е добра възможност за създаване на повече заетост сред хората с увреждания, хората в риск на пазара на труда и за повече социална отговорност в останалите търговски предприятия.

„Условията се подобряват, така че да бъдат по-привлекателни както за финансовите посредници, така и за самите кредитополучатели“, уточни Русинова. След направените промени със средства от ОПРЧР ще се осигурява до 90% от кредитния ресурс, който ще е с нулева лихва, а останалите минимум 10% ще се предоставят от финансовите посредници. „Очакванията ни при тези промени са кредитите да с много по-ниски лихвени проценти. При сега действащите финансови инструменти лихвата е между 2,8 и 3%“, каза зам.-министърът и добави, че няма да има изискване за обезпечаване на отпуснатите средства.

Изпълнителният директор на ФМФИБ Светослава Георгиева прогнозира, че с предвидения ресурс от 26,4 млн. лв. ще бъдат подкрепени над 340 предприятия. Тя уточни, че са положени усилия за намаляване на административната тежест при кандидатстване както за финансовите посредници, така и за стартиращите компании.

Христо Панов собственик на Дилаб ЕООД, стартиращо предприятие, регистрирано през 2018 г., и възползвал се вече от микрокредит, коментира, че без подобна помощ натрупването на първоначален капитал за започване на бизнес е изключително трудно и кредитът чрез Финансовия инструмент е лесен и достъпен.

През 2017 г. успешно стартира финансовият инструмент „Микрокредитиране със споделен риск по ОПРЧР 2014-2020“ след избора на 2 микрофинансиращи институции – „СИС кредит“ АД и „Микрофонд“ АД. До този момент те са сключили 44 договора за микрокредитиране на обща стойност близо 700 000 лева.