ЗАМ.-МИНИСТЪРЪТ НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Г-ЖА ЗОРНИЦА РУСИНОВА НА ПОСЕЩЕНИЕ В РУСЕ

Заместник-министърът на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова е на посещение в град Русе. Съвместно с главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” в министерството г-жа Лилия Стоянович, изпълнителния директор на Агенцията по заетостта г-н Драгомир Николов и народния представител от ПП ГЕРБ Светлана Ангелова, беше проведена работна среща с кмета на Община Русе г-н Пламен Стоилов. Бяха обсъдени социалните проекти, които изпълнява Общината, отбелязан бе и фактът, че Русе е сред общините с най-ниска безработица в страната.

По-късно представителите на бизнеса в града и област Русе имаха възможност да се запознаят с всички възможности, които Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) предоставя за развитието на пазара на труда за устойчива и по-качествена заетост. До момента ОПРЧР осигурява над 890 млн. лв. за подкрепа на бизнеса и работодателите. Над 36 000 младежи са получили възможност за първа работа, стаж или друго подходящо обучение. Над 14 000 безработни са включени в заетост. Над 25 хиляди души са повишили своята професионална квалификация и над 350 предприятия са подкрепени за осигуряване на безопасни условия на труд.

По-късно през деня, участниците в срещата посетиха Филиал „СВЕТИЛНИК“ – ЦДГ „Червената шапчица“. Там директорът на дирекция „Култура и образование“ г-жа Ирена Петрова и директорът на Детската градина Теменужка Тодорова ги запознаха с изпълнявания проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие”. Проектът осигурява устойчивост на Центъра за социални и образователни услуги, изграден по проект „СВЕТИЛНИК”, като досегашните услуги за семейства с деца от 3 до 7 г. продължават в пълен обем и са надградени с нови. В сградата на детската градина се предлагат услугите педагогическа подкрепа за деца с увреждания; психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения; индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с тези, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина; здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията; допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище; пряка работа с децата с увреждания и техните семейства.

От проекта са обхванати над триста деца и техните семейства.