Зорница Русинова: Деинституционализацията е един от устойчивите модели за положителна промяна

Подкрепа на приемната грижа винаги е имало от страна на Министерството на труда и социалната политика. И благодарение на множество неправителствени организации, приемната грижа се разви наистина като услуга в България. Това заяви зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова пред зрелостници, живеещи в приемни семейства. Тя бе гост на абитуриентската им вечер, организирана от Националната асоциация за приемна грижа.

Благодарение на средствата от Европейския съюз и ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), в момента има над 2 000 деца, които са в приемни семейства, посочи Русинова. Тя е категорична, че политиката на деинституционализация и грижата за децата в приемни семейства е един от устойчивите модели за коренна положителна промяна на живота им.

Зорница Русинова пожела на зрелостниците да запазят младежкия си устрем и мечти през целия си живот.

В момента приемните семейства в България са 1751. Те се грижат за 2117 деца. В подкрепа на процеса на деинституционализация на деца в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси“ в изпълнение е схемата „Приеми ме 2015“. Тя разширява възможностите за развитие на приемната грижа чрез подкрепа за предоставяне на „специализирана приемна грижа“ и развива нови модели на работа и услуги за деца в риск и техните родители.

Схемата „Приеми ме 2015“ на ОП РЧР допълва и надгражда схема „Приеми ме“, финансирана по предишния програмен период, която допринесе за прилагането в национален мащаб на нов подход за предоставяне на услугата „Приемна грижа”, както и за разширяване на възможностите за развитие на услугата по децентрализиран начин. Тя е насочена към усъвършенстване и разширяване обхвата на услугата „приемна грижа“ и затвърждаване предоставянето на услугата на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда и съдържа иновативен елемент по отношение на подкрепата, насочена към развитие на „специализирана приемна грижа“.