Зорница Русинова и Красен Кралев подписаха договор за създаване на „Национална система за планиране, мониторинг и отчет на изпълнението на младежките политики“

Зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и министърът на младежта и спорта Красен Кралев подписаха договор за създаването на „Национална система за планиране, мониторинг и отчет на изпълнението на младежките политики“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 505 000 лева. Целта на процедурата е да се оптимизира процесът на планиране, мониторинг и отчитане на изпълнението на младежките политики на национално и местно ниво чрез въвеждане на единна методология и система за планиране и оперативна институционална координация на програмите и мерките за изпълнение на младежките политики в страната. Цели се също подобряване на координацията в и между институциите и организациите, които изпълняват политики в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд.

„Считам, че европейските средства и солидарността на Европейския социален фонд ще допринесат за това да подпомогнем колегите, които се занимават с младежката политика във ведомството така, че да направим една реална оценка на всичко, което до момента се е правило по младежките политики и да потърсим най-верните решения за проблемите на младежите в България“. Това заяви преди подписването на договора между двете министерства зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя изрази удовлетворение от готовността на Министерството на младежта и спорта да приеме инициативата за съвместна работа и подчерта, че политиката за младежите има ясна връзка с всички политики, които Министерството на труда и социалната политика изпълнява – намаляване на младежите, които са извън образование и заетост, намаляване на младежите в риск, темата за младежката безработица. „Считам, че това ще е поредният проект в успешно разгърналата се вече ОП „Развитие на човешките ресурси“, който ще даде в следващите две години реални резултати и принос към съвместната политика на правителството“, каза още Зорница Русинова.

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев посочи, че този проект е важен за отчитането ефектите от прилаганите политики за младежта. Също така ще подпомогне намаляването на административната тежест, което е основен приоритет в управленската програма на третото правителство на Бойко Борисов. Министър Кралев е категоричен, че поради големия брой стратегически документи, мониторингът на изпълнението на политиките продължава да е слабо звено и с реализацията на проекта ще се изградят нужните координационни механизми.