Зорница Русинова: Изключително важно е инициативите за интеграция на хората с увреждания да доведат до видими резултати

Процедурата „Равни шансове“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) възникна в резултат на дългогодишното ни добро партньорство с организациите на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при представянето на процедурата, която е отворена за кандидатстване от днес. Тя подчерта, че е от изключителна важност инициативите за интеграция на хората с увреждания да доведат до реални и видими резултати и припомни добрия опит на ОП РЧР в тази посока от миналия програмен период.

„За нас е от първостепенна важност с всички инициативи, свързани с възможностите за разработване на платформи за електронно включване, със създаване на различни модели за партньорство и сътрудничество на местно и на регионално ниво за подпомагане на хората с увреждания, да се създадат предпоставки за тяхната реална трудова и социална интеграция. Процедурата „Равни шансове“ допълва останалите инициативи, които и до момента развиваме, свързани с по-добрата адаптация на хората с увреждания, интегрираните процедури, които дават възможност за социално включване и подкрепена заетост на хората с увреждания“.

Според заложените цели минимум 1000 човека с увреждания над 18 години, минимум 250 деца и техните семейства ще се възползват от възможностите по процедурата. Реално одобрените проекти ще започнат да се изпълняват в началото на следващата година, посочи още Зорница Русинова.

Процедурата „Равни шансове” е разработена, за да подкрепи и създаде допълнителни предпоставки за активното приобщаване и насърчаване на равните възможности за заетост на хората с увреждания. Тя е с общ бюджет от 8 000 000 лв.

Схемата подкрепя политиката на държавата в посока повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания и промяна на нагласите спрямо тях. Мерките са насочени към подобряване на знанията и уменията на структурите на гражданското общество за реализиране на местните и национални политики в областта на подкрепата за хората с увреждания и техните семейства, както и постигане на ефективни партньорство и диалог с администрацията, социалните партньори и обществото.

Всичко по процедурата, както и пълния комплект Условия за кандидатстване, можете да намерите ТУК.