Зорница Русинова: Община Русе работи в изключително добро партньорство с регионалните структури на изпълнителната власт

Община Русе работи в изключително добро партньорство с регионалните структури на МТСП. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова на среща с кметовете на общини от Област Русе на тема: „Възможности за обучение и заетост в област Русе”. Тя посочи, че само от началото на новия програмен период в областта са инвестирани 14 милиона лева в знания, умения и социални услуги. „Този факт дава своите резултати от гледна точка на възможностите за по-добър живот на хората в региона“.

На срещата Зорница Русинова запозна кметовете от в Русенска област с възможностите за финансиране на работни места в региона и за обучение на заети и безработни лица, съобразно спецификата на пазара на труда по места. с помощта на средствата по ОП „Развитие на човешките ресурси“ се планира да се надгради финансирането на националните мерки през следващата година с важна инициатива, свързана с пазара на труда. Предстои да се разгърне нова програма „Работа“, която ще осигури заетост на дълготрайно безработните лица в общините с по-висока от средната за страната безработица. Въпреки че по думите на Русинова в България в момента има рекордно ниска безработица – около 6%, остават предизвикателствата за общините, където налице е и задълбочаващ се демографски проблем.

До момента по ОПРЧР са инвестирани над 900 милиона лева в различни инициативи за общини и на работодатели, посочи зам.-социалният министър и добави, че в рамките на направлението за социални дейности по ОП „Развитие на човешките ресурси“, където приоритетни са мерките за общините, се изпълняват договори за над 450 милиона лева. Русинова обясни, че това са всички инициативи, свързани с развитието на услугите за грижа в домашна среда, като схема „Независим живот“, мерките, насочени към разгръщане на социалното предприемачество, развитието на приемната грижа, услугите за ранно детско развитие, деинституционализацията на деца, младежка заетост и много други.