Зорница Русинова: Община Варна е шампион по отношение на предоставянето на социални услуги

Община Варна е шампион по отношение на предоставянето на социалните услуги, за цялата област те са 87. Това е цялата палитра от услуги, които държавата финансира, коментира в морската ни столица заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя взе участие в кръгла маса на тема „Иновативни социални услуги за възрастни хора в социален риск“.

„Считам, че добрата съвместна работа с бизнеса и неправителствения сектор дава тази възможност за постигане на качествени резултати и максимално използване на инструментите в социалната сфера. А това води и до по-добри решения за хората в нужда.

В рамките на дискусията Русинова каза, че се обсъждат иновативни модели, които да компенсират недостига на лични асистенти за възрастните хора в риск и Министерството на труда и социалната политика търси начини да компенсира този недостиг. Именно на базата на такива нови модели ще бъде структуриран и новият закон за социални услуги с времеви хоризонт до 2019 година.

Пред медиите Зорница Русинова каза още, че Варна се представя отлично и по отношение на изпълнението на младежките процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – обхванати са около 2000 младежи по програмите са стажове и заетост. „Младежката безработица вече не е сред основните проблеми на страната ни – тя, както и общо безработицата, намаляват. Проблемът с мотивацията обаче остава. Затова се концентрираме върху инвестиции в ранно детско развитие и превенция на отпадането от училище, тъй като то води след себе си младежка безработица и повече социални плащания. Целта ни е да започнем със задължителното включване още в детската градина, за да може децата да са подготвени за училищния процес, а тези, които имат нужда от допълнителна помощ, да я получат навреме“.

Русинова подчерта, че инвестициите в ранно детско развитие са част от приоритетите на социалното ведомство и изрази увереност, че сегашните усилия в тази посока неминуемо ще дадат резултат.