Зорница Русинова откри информационният ден в София по процедура „Подкрепа за предприемачеството“

В рамките на събитието зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова посочи, че основната цел е да бъде създадена възможност на местно ниво да се развият консорциуми от бизнес и неправителствени организации, търговски дружества, финансови и нефинансови организации, центрове за подкрепа на предприемачество в шестте района за планиране. В следващите няколко години минимум 15 000 човека се очаква да получат шанс и реална подкрепа да развиват собствен бизнес. „Целта ни е през тези консултантски услуги да издирим безработни или неактивни лица, или хора, които са предприемчиви и имат желание да развият своята идея, да подпомогнем с изработването на бизнес планове, с обучения, с консултация и информация как могат да получат достъп до микрокредитиране и до микрофинансиране. Така, че надявам се, в началото на следващата година, когато започнат да работят отделните финансови инструменти, да имаме достатъчно широк кръг от готови бизнес идеи, които да можем да финансираме“. Зорница Русинова коментира, че развитието на предприемаческите умения е важно не само от гледна точка на това, че се създават възможности за микрокредитиране и микрофинансиране на предприемчиви българи. Допълнителните умения, които бъдещите предприемачи ще получат, са полезни за всяка една сфера, в която те ще решат да се развиват кариерно, обясни заместник-министърът на труда и социалната политика.

Експерти на ОП „Развитие на човешките ресурси“ представиха процедура „Подкрепа за предприемачеството“. Пред потенциални бенефициенти бяха очертани основните параметри на процедурата и дадени отговори на конкретни въпроси от кандидати.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд, като общият бюджет е 5 000 000 лв. Кандидатите могат да получат безвъзмездната финансова помощ между 100 000 лв. и 391 166 лв.

Допустими кандидати са центрове за развитие на предприемачеството (вкл. неправителствени организации, търговски дружества); социални партньори и финансови институции.

Дейностите, които кандидатите трябва да заложат в проектните си предложения, следва да са свързани с информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, с предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения), както и с предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

С всички подробности по процедура „Подкрепа за предприемачеството“ можете да се запознаете ТУК:

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg и https://eumis2020.government.bg.