Патронажна грижа+

До 30 септември 2021 г. всички общини в страната могат да кандидатстват по операция „Патронажна грижа +“. Бюджетът на процедурата е 85 млн. …

Удължава се срокът за подаване на проекти по Компонент 3 на “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”

Удължава се крайният срок за кандидатстване по процедурата “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” на Оперативна програма …