Документи от заседания на ТРГ 2021-2027

 


Първо заседание на ТРГ 2021-2027 - 17.12.2019 г. (Публични), Второ заседание на ТРГ 2021-2027 – 28.01.2020 г. (Публични)


    Първо заседание на ТРГ 2021-2027 - 17.12.2019 г. (Публични)

      Второ заседание на ТРГ 2021-2027 – 28.01.2020 г. (Публични)