Документи от заседания на ТРГ 2021-2027

Първо заседание на ТРГ 2021-2027 - 17.12.2019 г. (Публични), Второ заседание на ТРГ 2021-2027 – 28.01.2020 г. (Публични)

    Първо заседание на ТРГ 2021-2027 - 17.12.2019 г. (Публични)

      Второ заседание на ТРГ 2021-2027 – 28.01.2020 г. (Публични)