Информационен ден по процедура „Личностно развитие на лицата с психични разстройтва и интелектуални затруднения“
датамясто на провеждане

20.11.2019 г.

10:00 – 12:00 ч.

гр. София

Зала „Пресцентър”, Министерство на труда и социалната политика

гр. София, ул. „Триадица” №2, сутерен

• Регистрация на участниците – 30 минути преди събитието