Дни на социалните услуги | "Мисията е възможна" на ОПРЧР

Пет отбора с деца от Гимназията по туризъм и от социални услуги в Бургас премериха сили в кулинарното състезание „Ти си ШЕФ-ът“

Пет отбора с деца от социални услуги, приемни семейства и ученици от Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас премериха сили в кулинарното състезание „Ти си ШЕФ-ът“, организирано от Министерството на труда и социалната политика, Община Бургас и Професионалната гимназия по туризъм. Събитието е част от Националната кампания „Мисията е възможна“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, свързана с деинституционализацията на грижите за деца в България. Всеки отбор приготви по две ястия от риба и впечатли журито в лицето на шеф Иван Манчев с атрактивни гозби и нестандартен начин на поднасяне на храната. Децата от гимназията и от услугите с общи усилия и голямо желание приготвиха пълнен шаран, панирана риба, кюфтенца от риба, супа от риба и още много традиционни за Бургас ястия. В знак на благодарност за инициатива, от Професионалната гимназия по туризъм заявиха, че вратите на училището винаги са отворени за децата от услугите, ако имат желание да развият кулинарните си умения.

„Последната фаза на деинституционализацията е обществото да приеме децата от услугите, защото те не са по-различни от всички останали деца. Децата от услугите не трябва да разчитат на благотворителност, а да ги научим сами да се справят с живота“, заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя допълни, че това е и целта на кулинарното състезание „Ти си ШЕФ-ът“ – да насърчи децата от услугите за изграждане на умения за самостоятелен живот. „Професиите, свързани с туризма, са много привлекателни в град като Бургас“, припомни Русинова.

„Храната е изживяване, модел на мислене, защото човек се себеизразява чрез нея“, заяви шеф Иван Манчев. Според него на децата трябва да им бъде показан пътят и моделът как и докъде човек може да се развие с готварската професия. Шеф Манчев припомни, че най-важното, което всеки трябва да знае, е, че храната събира хората. „Колкото по-добре готвим, толкова по-добре ще живеем. България е изключително интересна кулинарна дестинация“, допълни той.

Зам.-министър Русинова припомни, че в момента 495 деца живеят в 21 специализирани институции. Домът за медико-социални грижи за деца е последната институция от стар тип в Бургас и предстои преструктурирането й. В общината ще бъдат изградени 6 нови социални услуги, сред които Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, два Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи, Център за обществена подкрепа, Преходно и Наблюдавано жилище. Зам.-министър Русинова припомни, че на 21 февруари изтече крайният срок за подаване на проектни предложения по операция „Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“ на ОПРЧР.