Зам.-министър Русинова участва в „Дни на социалните услуги“ в Димитровград – част от Национална кампания „Мисията е възможна“

Зам.-министър Русинова бе специален гост на откриването на „Дни на социалните услуги“ в Димитровград, част от Национална кампания „Мисията е възможна“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). Събитието се състоя през периода 22 – 24 април. Заедно с кмета на града Иво Димов дадоха началото на тридневен набор от различни социални активност, организирани за четвърта поред година. Идеята на инициативата бе да запознае жителите и гостите на града с постигнатото в различни социални дейности от потребители и хора, работещи в сектора за социални услуги. Двамата успяха да разменят и ценен опит с доставчиците на социални услуги.

По време на откриването зам.-министър Русинова изказа своето въодушевление от постигнатото в областта на социалните услуги и интегриране на деца в риск. Тя съобщи, че се очаква община Димитровград да подпише договор с Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по процедура „Патронажна грижа“, чрез който да бъдат обхванати 118 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания. Идеята е те да получават до два часа на ден необходимата медицинска  подкрепа, съвместно със социалната работа, която общината предоставя.

„За мен е чест да съм тук, защото виждам, че един от най-младите градове в Европа е един от най-социалните в България.“

След приключване на официалното откриване зам.-министър Русинова взе участие и в кръгла маса на тема „Деинституционализацията на децата – мисията е възможна“. Тя припомни, че ОПРЧР е отделила над 300 млн. лева от настоящия програмен период за създаването и подкрепата на новите социални услуги за деца, както и пилотното затваряне на някои домове за възрастни хора.

Специален гост и участник в дискусията бе д-р Джейн Муита- директор на УНИЦЕФ за България. Тя изтъкна успеха на България в реализацията на реформа в грижите за деца.

От своя страна кметът на Димитровград Иво Димов благодари за помощта и съдействието, което ОПРЧР указва и припомни, че деинституционализацията на грижите за деца  в общината е приключила още през 2006 г.,Tова прави общината пример за предоставянето и интегрирането на социални, образователни и здравни услуги за деца и семейства от уязвимите групи, превенция на социалното изключване, намаляване на бедността на децата и семействата, както и превенцията на изоставянето и деинституционализирането на деца с увреждания.