Около 300 млн. лв. от ОПРЧР са отделени за подкрепа на новите услуги за деца и пилотно затваряне на домове за възрастни хора

Около 300 млн. лв. от ОПРЧР са отделени за подкрепа на новите услуги за деца и пилотно затваряне на домове за възрастни хораОколо 300 млн. лв. са средствата от настоящия програмен период, които Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е отделила за създаване и подкрепа на новите социалните услуги за деца и пилотното затваряне на някои домове за възрастни хора.

Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР Зорница Русинова по време на дискусия на тема „Деинституционализацията на грижите за деца – мисията е възможна“, която се проведе в Димитровград по време на Дните на социалните услуги.

От началото на процеса на деинституционализация през 2009 г. от специализирани институции са изведени около 6800 деца, а в момента в общо 29 Домове за деца, лишени от родителски грижи и Домове за медико-социални грижи има 661 деца.

Закриването на тези институции е планирано до 2021 г. Русинова припомни, че през м. октомври 2018 г. Министерството на труда и социалната политика стартира кампанията „Мисията е възможна“, чиято цел е да промени негативните обществени нагласи към децата от социалните услуги.

„Ние искаме да покажем, че децата, които са останали без семейства, не са по-различни от останалите деца. Всички ние трябва да ги подкрепим, защото те са бъдещето на България“, заяви зам.-министърът.

По време на форума зам.-министър Русинова съобщи, че се очаква Община Димитровград да подпише договор по ОПРЧР за развиване на „Патронажната грижа“, с който ще бъдат обхванати 118 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания. Те ще получават ежедневно до два часа на ден необходимата медицинска подкрепа съвместно със социалната работа, която общината предоставя.

Русинова подчерта важността на приетия Закон за социалните услуги, който е рамката за реална реформа в сектора. С него се прави разграничение между социалното подпомагане и услугите, които целят подпомогане на човек, който има нужда от подкрепа, за да се почувства пълноценен в обществото. За първи път ясно се регламентира предоставянето на интегрирани услуги, които ще предоставят на едно място образователна, социална и здравна подкрепа.

Променя се философията на финансиране на услугите

Променя се и философията на финансиране на услугите, като се прекратява досегашният принцип за финансиране на места, в които се предоставят услугите. За сметка на това ще се финансира комбинацията от 10 дейности, сред които рехабилитация, трудотерапия, информиране, консултиране, обучение.

„Новата философия за стандартите в социалните услуги ще доведе до решаване на наболелите проблеми с недофинансирането на някои от услугите, болезнената тема за възнагражденията в социалната сфера и качеството на финансираните услуги“, коментира Русинова. Въвежда се и Карта на социалните услуги, с която държавата ще гарантира финансирането на услуги, според нуждите на съответното населено място.

Създава се и изцяло нов орган за лицензиране на доставчиците на социални услуги и контрол на качеството на услугите.

Кметът на Община Димитровград Иво Димов припомни, че деинституционализацията на грижите за деца в общината е приключила през 2006 г. През последните години е изградена мрежа от социални услуги, която обхваща децата и младежите в риск и пълнолетните лица с увреждания.

„Нашата община е пример в предоставянето на интегрирани социални, образователни и здравни услуги за деца и семейства от уязвимите групи, превенция на социалното изключване, намаляване на бедността на децата и семействата и превенция на изоставянето и институционализирането на деца с увреждания“, подчерта кметът.

Директорът на УНИЦЕФ за България д-р Джейн Муита подчерта, че България е пример в успешната реализация на реформата в грижите за деца. Тя допълни, че много важна за реформата е подкрепата на общността. Д-р Муита припомни, че социалните работници трябва да бъдат подкрепени, защото те са решаващи за качественото предоставяне на социални услуги за деца и възрастни.