Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” стартира Национална кампания “Мисията е възможна”

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” стартира Национална кампания “Мисията е възможна”. В следващата една година заедно с нашите партньори ще популяризираме развитието на превантивни и алтернативни услуги за деца и реформата в системата за грижа за деца и ще се опитаме да подготвим местната общественост за последната фаза на процеса на деинституционализация. Специално внимание ще отделим на значимата и отговорна работа на социалния работник.

Наши партньори в Кампанията „Мисията е възможна“ са неправителствени организации, институции, областни информационни центрове. Домакини на различните публични събития ще бъдат множество общини в цялата страна. “Посланици” на съвместната инициатива ще бъдат популярни лица, които традиционно подкрепят социалните теми.

С Кампанията се стремим:

  • да популяризираме постигнатото по време на деинституционализацията на децата;
  • да преодолеем общите ни страхове и неразбиране към процеса на деинституционализация;
  • да осъзнаем като общност, че всички страни в процеса (институциите, неправителственият сектор и обществото) заедно трябва да намерим решение как да помагаме на хората в неравностойно положение;
  • да акцентираме върху значимата и отговорна работа на социалните работници;
  • да се подготвим и за промяната в грижите за възрастните хора.

Националната информационна кампания “Мисията е възможна” ще бъде открита с празнична програма и дискусия в гр. Пловдив на 18 октомври 2018 г.