Ученици от Габрово участваха в Открит урок, който ги накара да „влязат в обувките“ на децата с увреждания

Открит урок за променя на нагласите към децата с увреждания

Ученици от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в Габрово участваха в „Открит урок“ под надслов „Влез в света на другия“, който е част от Националната кампания на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ „Мисията е възможна“.

Кампанията цели промяна на обществените нагласи към децата от социалните услуги.

По време на „Открития урок“ с различен вид игри децата разбраха как общуват помежду си и как четат книги хората с увреден слух, как пресичат пътното платно хората с двигателни увреждания и защо кучето-водач е толкова важно за хората с нарушено зрение.

И като във всеки истински урок, на финала децата участваха във викторина с въпроси, свързани с хората с различен вид затруднения.

Партньори на ОПРЧР в провеждането на „Открития урок“ бяха Националната асоциация на преводачите по жестов език в България, Фондация „Очи на четири лапи“ и Съюза на слепите в България.

„Мисията ни е да бъдем добри и заедно, без значение дали сме различни, да искаме да помагаме и да получим помощ”, обърна се към децата в училището кметът на Община Габрово Таня Христова.

Според заместник-министъра на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР Зорница Русинова всяка добрина, съчетана с вълшебство, ще ни доведе до висини в нашето бъдеще.

Тя допълни, че всички заедно трябва да се научим да бъдем добри, търпеливи и да „влизаме в обувките“ на другите, защото много често да бъдем добри, означава да погледнем с различни очи на нещо, което се случва около нас.

7000 деца изведени от институции

Русинова припомни, че от началото на деинституционализацията на грижите за деца през 2009 г. от институции са изведени около 7000 деца.

Предстои до 2021 г. поетапно да бъдат закрити 25 Домове за деца, лишени от родителски грижи и Домове за медико-социални грижи за деца, в които има около 660 деца. Тя допълни, че стремежът на кампанията „Мисията е възможна“ е да покаже, че няма различни деца в България, а децата от услугите също са талантливи.

Според нея, за да се почувстват пълноценни децата от социалните услуги, трябва да получат подкрепата не само на институциите, общините и неправителствените организации, но и на родителите на съучениците си, на съседите и на цялото общество.

„Обществото трябва да бъде настроено на онази струна, на която да разбере, че да си различен не е страшно – това е тест за нас да покажем на дела, че можем да бъдем съпричастни и да направим добро дело“, заяви Таня Христова.

Преди „Открития урок“ зам.-министър Зорница Русинова и кметът на Габрово Таня Христова посетиха ЦНСТ за деца/младежи с увреждания с необходимост от постоянна медицинска грижа.

В центъра се полагат грижи за 8 деца. В сградата се помещават и Дневен център за деца с увреждания и Дневен център за деца и/или младежи с увреждания, в които се предоставят почасови и седмични услуги. „Тук можем да видим много добра грижа за децата, които са с тежки увреждания с необходимост от 24-часова медицинска грижа“, коментира Русинова.

Според нея Община Габрово трябва да бъде поздравена за добрите примери на развити социални услуги.

Община Габрово и занапред ще бъде активен партньор

Таня Христова подчерта, че Община Габрово и занапред ще бъде активен партньор в желанието за промяна на качеството на социалните грижи за всички, които имат нужда от такива. „Вярвам, че през последните години вървим към създаване на екосистема, която ще позволи в центъра да бъде потребността на детето, а предоставяната грижа ще бъде професионална, компетентна и комплексна“, коментира Христова.

Според нея услугите не трябва да бъдат само социални, здравни или образователни, а да бъдат напасвани спрямо конкретния профил на всеки нуждаещ се от подкрепа.

Зам.-министър Зорница Русинова припомни, че със Закона за социалните услуги се регламентира равен достъп до социалните услуги в страната, предоставянето на интегрирани услуги, добро планиране и ефективно разходване на средствата.

Тя допълни, че в момента на територията на 47 общини не се предоставят социални услуги, които се финансират от държавата.

Национална карта на социалните услуги

Със Закона за социалните услуги се регламентира създаването на Национална карта на социалните услуги, с която държавата ще гарантира, че на територията на цялата страна ще има услуги, които да отговарят на потребностите на хората в съответното населено място.

Кметът Таня Христова заяви, че едно от предизвикателствата, пред които е изправена Община Габрово, е необходимостта от достатъчно квалифицирани кадри, които да работят в социалните услуги. „Мотивацията да се работи в тежките услуги с 24-часова грижа е предизвикателство.

Предизвикателство е и възрастта на работещите в тези услуги. Колкото и средства да имаме и добри сгради да предоставяме, ако нямаме най-важното – професионалната и отдадена грижа за нуждаещите се, ще имаме сериозни предизвикателства“, допълни тя.