Възможна промяна на живота на децата, лишени от родителска грижа

Животът на децата, лишени от родителска грижа, може да бъде променен и те да растат щастливо в приемни семейства, обградени от грижа и топлина

Животът на децата, лишени от родителска грижа, може да бъде променен и те да растат щастливо в приемни семейства, обградени от грижа и топлина. Това цели да докаже кампанията „Мисията е възможна” на Министерство на труда и социалната политика, която стартира наскоро и ще продължи до октомври 2019 г. За инициативата на ведомството и по актуални теми Kmeta.bg разговаря със заместник-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова.

– Г-жо Русинова, колко деца предстои да бъдат изведени от домовете за изоставени деца тази и следващата година? Къде ще бъдат настанени децата?

Изключително важна мисия за затваряне на всички институции за деца у нас

– Още през 2009 г. България и правителството на Бойко Борисов прие изключително важната мисия за затварянето на всички институции за деца у нас. Приехме дългосрочна визия и План за действие, който на първи етап трябваше да затвори всички домове за деца с увреждания плюс пилотно осем домове за медико-социални грижи. Втората фаза стартира през 2017 г.

Тя цели да затвори всички останали домове за деца, лишени от родителски грижи и останалите 15 домове за бебетата до 3 г. Общо 681 деца към момента са в тях, като 440 са в домовете за деца от 0 до 3 г., а 221 са в домовете за лица, лишени от родителски грижи.

Целта е до 2025 г. да има създадени нови 149 услуги, от които имаме 16 нови дневни центрове за деца с тежки множествени увреждания, 27 нови дневни центрове за деца с увреждания и техните семейства, 28 преходни жилища за деца от 15 г. до 18 г., 17 наблюдавани жилища, 83 нови резидентни услуги за общо 830 потребители – това са малките семейни къщички, в които живеят децата, плюс нови услуги, които целят превенция и да не се стига до изоставяне на децата.

Не трябва никога да забравяме, че по време на социализма всички тези деца живееха в големите институции при много лоши битови условия, далеч от населените места – в планината, далеч от хората и здравни грижи. Голямата промяна и реформата се състои именно в това и искам да благодаря на хората, с които работя през годините – партньорите ни от други министерства, от ЕК, от неправителствения сектор и най-вече общините, които изграждат новите услуги, организират персонала и се грижат за децата.

От 2010 г. насам са изведени около 1100 деца

От 2010 г. насам са изведени около 1100 деца, които живеят в съвсем нов тип услуги в жилищните квартали в малки семейни домове и грижата за тях е съвсем различна. Паралелно с изграждането на тези центрове, в които живеят децата, започнахме да изграждаме една изцяло нова услуга – на приемната грижа в България. Благодарение на инициативността на неправителствения сектор и на припознаването на тази услуга от общините към момента има възможност около 2000 деца да живеят в семейна среда, която наподобява истинско семейство. Над 4000 деца са преминали през приемни семейства.

Това е изключително добър модел на социална услуга, която води до коренно различен начин на живот на децата.

– Приемните родители в страната са над 2000 в 156 общини. Какви суми им плаща държавата и могат ли да работят?

Развиваме Приемната грижа като професионална услуга

– Развиваме Приемната грижа като професионална услуга. Изплащаме заплата на приемните родители, като според броя на настанените деца тя фигурира като процент от минималната работна заплата. Най-високата е 170% от минималната работна заплата, когато са настанени 3 деца. За едно дете е 150% от минималната работна заплата. Полага се и месечна издръжка, която варира от 225 лв. до 300 лв., тя е завишена при деца с увреждания.

Има и още една възможност – това са т. нар. доброволни приемни семейства – когато родителите работят. Тогава държавата поема само месечната издръжка за детето. Кандидатите за приемни родители преминават през много внимателна селекция на местните екипи в общините, после преминават през специализирано обучение.

– Какви хора стават приемни родители?

Към момента малко над 2000 деца са в приемни семейства

– Към момента малко над 2000 деца са в приемни семейства. В голяма част от случаите приемните родители са хора, които вече са отгледали своите деца и се отдават на благородната кауза да се погрижат за още деца. Но разнообразието е голямо. Общото помежду им е добротата и голямото сърце. Защото такъв тип работа може да се върши единствено от човек, който има силното желание да отглежда деца.

Приемната грижа е временна мярка, има различни хипотези. Например на 1 ноември прибрахме от Великобритания едно бебе, което през месец март майката е изоставила. Заедно с колеги от Държавната агенция за закрила на детето се надяваме максимално бързо да му намерим приемно семейство. Там то също е било в приемно семейство и неговите приемни родители го довеждат до България.

– За какъв период от време приемните родители сключват договор да гледат едно, две или три деца? Какво се случва, ако приемните родители и детето не се разбират?

– Може да е за месец или години, зависи от конкретния случай на всяко дете. Понякога, ако децата са по-малки и има възможност те да бъдат осиновени, става дума за няколко месеца. Ако са по-големи деца, периодът е по-дълъг – 4-5 г. Има младежи, които навършват пълнолетие в приемни семейства. С тази грижа може действително да се промени животът на децата и да се покаже, че „Мисията е възможна”.

Първата ни грижа при деца в риск е те да останат в семействата си

Често ни упрекват, че средствата, които даваме на приемните родители, не отиват при биологичните семейства. Първата ни грижа при деца в риск е те да останат в семействата си. През последните години имаме над 10 хил. случая на превенция или реинтеграция. Дори да се наложи детето да бъде изведено в приемна услуга, ние се стремим да отстраним рисковете в семейството му и то да се върне обратно в него. Ако няма разбирателство, детето се извежда от приемното семейство. Контролът е доста висок.

– Какво представлява кампанията „Мисията е възможна“ и какво трябва да постигнете в рамките на година?

– Кампанията „Мисията е възможна” стартирахме тази година. Тя ще продължи до октомври 2019 г. Надявам се в партньорство с неправителствените организации, общините, институции, медии, ще успеем да покажем, че децата, които по някакви причини са загубили семействата си или са с увреждане, не са различни. Не трябва да се грижим за тях по различен начин.

Трябва да намерим най-верният път към тях, за да се чувстват пълноценни в обществото ни. Често те имат скрити таланти, които трябва да бъдат развити, да им помогнем да се чувстват пълноценно в приемните семейства, в училище, да им дадем шанс да развият качествата си, да станат самостоятелни. За да може в момента, в който излязат от тези услуги, те да са пълноценни граждани на нашето общество.

 

Here you can create the content that will be used within the module.