Събитие за популяризиране на деинституционализацията на грижите за деца се проведе в гр. Враца

Зам.-министър Зорница Русинова и кметът на Враца Калин Каменов направиха първа копка за изграждането на ЦНСТ за деца и младежи без увреждания

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и кметът на Община Враца Калин Каменов направиха първа копка за изграждането на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания. Центърът ще бъде с капацитет 12 деца и младежи. Кметът Калин Каменов увери, че работещите в Дома за деца, лишени от родителски грижи „Асен Златаров“ ще имат възможност да кандидатстват за работа в новия център, а преди това ще им бъде даден шанс да се обучат и преквалифицират.

Очаква се строежът на ЦНСТ да бъде завършен за една година. Изграждането на новата услуга е със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“. Социалната инфраструктура е етап от реалното създаване на нови, алтернативни социални услуги за деца, изпаднали в нужда от подкрепа. По процедура на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ предстои финансирането на наемането и издръжката на персонал в новата услуга, закупуване на оборудване и други допълващи дейности. Зам.-министър Зорница Русинова съобщи, че от 21 ноември е отворена за кандидатстване процедурата „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – етап 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“. Тя е на стойност 74 млн. лева, с които ще се осигури предоставянето на новите социални услуги, които ще подкрепят затварянето на последните 30 институции за деца и младежи.

„Надявам се след една година, когато Центърът за настаняване от семеен тип е готов, децата и младежите да почувстват и новото си семейство, да играят със съседските деца, да имат възможност да ходят на училище, да получат подкрепата на цялото общество“, коментира зам.-министър Зорница Русинова. Тя допълни, че ангажимент на политиците, кметовете, църквата и обществото е да се грижим за децата, които по някаква причина не могат да живеят в биологичните си семейства. Кметът Калин Каменов също изрази увереност, че 12-те деца, които ще живеят в новото ЦНСТ, ще бъдат приети от новите си съседи и ще получат подкрепата на местната общност.

В момента в община Враца има 13 социални услуги. Предстои създаването на 5 нови услуги с капацитет над 200 деца, съобщи Русинова. Кметът уточни, че предстои изграждането на ЦНСТ, Наблюдавано жилище, Защитено жилище за младежи, Център за обществена подкрепа за деца и семейства и Дневен център за деца с тежки множествени увреждания. Ще бъдат изградени и пет нови социални услуги за възрастни хора. „Община Враца е лидер в социалните услуги. Продължавайте да работите със същото усърдие и в добро партньорство с институциите и неправителствените организации. Надявам се тук мисията наистина да бъде възможна“, обърна се Русинова към кмета.

По-късно през деня в Концертната зала на Община Враца се проведе концерт под надслов „Мисията е възможна“, в който деца с увреждания, които живеят в биологичните си семейства демонстрираха таланта си. Гостите чуха и историята на Валентин Вичев, който е живял в социална услуга, и в момента, благодарение на подкрепата на неправителствената организация „Подарете книга“, е успял да стане студент в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Всички участници в концерта получиха грамоти от кмета Калин Каменов и подаръци от ОПРЧР.