Семинар за резидентната грижа на МСС – България и ОПРЧР

МСС и ОПРЧР проведоха семинар за резидентната грижа, който е част от кампанията „Мисията е възможна“

МСС и ОПРЧР проведоха семинар за резидентната грижаОперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в партньорство с „Международна социална служба – България“ организираха Семинар за представяне на различни модели/концепции на резидентна грижа, които се прилагат в Центрове за настаняване от семеен тип за деца със и без увреждания, управлявани от неправителствени организации.

Събитието е част от Националната кампания „Мисията е възможна“, свързана с деинституционализацията на грижите за деца в България.

Изпълнителният директор на „МСС – България“ д-р Събина Събева заяви в началото на семинара, че организацията й е разработила модел на терапевтична резидентна услуга в Центровете за настаняване от семеен тип, които МСС управлява. По същото време неправителствената организация „Конкордия – България“ е разработила собствен модел на педагогическа грижа. Така е възникнала идеята за организиране на семинара, чиято цел е да бъде обменен опит между неправителствените организации, които управляват ЦНСТ-та за деца със и без увреждания.

Според Събева споделените практики по време на събитието ще дадат по-голяма възможност на всеки доставчик на социални услуги да избира, разработва или прилага новите стратегии за работа, които в най-голяма степен съответстват на характеристиките на децата и младежите в ЦНСТ-та. Идеите на неправителствения сектор ще бъдат предложени на Министерството на труда и социалната политика за включване в Закона за социалните услуги в частта за стандартите за качество на услугите.

Регулиране стандартите за всяка една социална услуга

Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР Зорница Русинова подчерта, че темата за резидентните услуги е важна за МТСП, особено в контекста на бъдещия Закон за социалните услуги.

„Голямата реформа за нас ще дойде, когато с помощта на неправителствените организации подготвим подзаконовата нормативна уредба и успеем да регулираме стандартите за всяка една социална услуга, така че да няма значение за човека, който ползва услугата, дали МОН, Министерството на здравеопазването или МТСП финансират тази услуга“, коментира зам.-министърът.

Добрата организация на работа е гаранция за успех

Според нея добрата организация на работата на педагогическите кадри, социалните работници и специалистите в сферата на здравеопазването е гаранция за успех.

Русинова определи деинституционализацията на грижите за деца като най-успешната реформа в социалната сфера. „Успехът на реформата се дължи на съвместните усилия на институциите, неправителствените организации и общините.

Все по-често обаче имаме случаи на съпротива на местната общност по отношение на реалната интеграция на децата от услугите.

Няма различни деца

Ако всички ние положим усилия да покажем, че „Мисията е възможна“, че няма различни деца, а различна грижа според специфичните нужди на всяко едно дете, тогава нашата мисия ще бъде изпълнена“, коментира зам.-министър.

„Припознаването на семинара като част от кампанията „Мисията е възможна“ е знак, че темата все още е във фокуса на вниманието на държавните институции, които трябва да разрешат идентифицираните проблеми в резидентните услуги за деца със и без увреждания“, коментира Събина Събева.

Директорът на „Лумос – България“ Бисер Спиров увери, че резултатът от семинара ще засегне много деца и младежи, които се намират в Центровете за настаняване от семеен тип. Според него дискутирането на определени модели и концепции за работа с деца ще бъдат от полза за неправителствените организации, тъй като те ще могат да изберат кой от тях да приложат към съответната целева група, с която работят.

В контекста на работата на ЦНСТ-тата, заместник-председателят на ДАЗД Валери Йорданов съобщи, че проверката на всички Центрове за деца и младежи, които в страната наброяват към днешна дата 279 броя, показва подобрена координация между институциите при възникване на неприемливо поведение.

Проявите на насилие от страна на служителите и на външни лица са по-скоро прецедент. Констатирано е, че основните проблеми при децата в ЦНСТ-та са свързани с тяхното образование и намирането на подходящи стимули за редовно посещение на училище.