Информация за кампания „Мисията е възможна“

За кампанията

“Мисията е възможна” e национална кампания на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” за популяризиране на постигнатото в процеса на деинституционализация на деца, лишени от родителска грижа и подготовка на местната общественост за последната фаза на процеса.

Основната цел на кампанията е всяко дете, лишено от родителска грижа, да расте в семейна или близка до семейната среда и да се реализира успешно в обществото.

Кампанията стартира на 17 октомври 2018 г. и ще продължи до месец октомври 2019 г.

Цели на кампанията „Мисията е възможна“:

  • Популяризиране постигнатото до момента в процеса на деинституционализацията на децата, лишени от родителска грижа и реформата в системата;
  • Полуляризиране развитието на алтернативни услуги за деца;
  • Подготовка на местната общественост за последната фаза на процеса на деинституцинализация;
  • Преодоляване на общите страхове и неразбиране към процеса на деинституционализация;
  • Осъзнаване, като общност, че всички страни в процеса (институциите, неправителственият сектор и обществото) заедно трябва да намерим решение как да помагаме на хората в неравностойно положение;
  • Акцентиране върху значимата и отговорна работа на социалните работници;
  • Подготовка и за промяната в грижите за възрастните хора.

Партньори

Lumos, UNICEF – Bulgaria, Коалиция “Детство 2025”, Националната мрежа за децата, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца – НБУ, Фондация “Сийдър”, Надежда и домове за децата – България, Международна социална служба, Институции (ДАЗД, АСП, МРРБ, МОН, Министерство на здравеопазването), представители на посолства, областни информационни центрове.