„Мисията е възможна“ е сред най-успешните кампании, Европейската комисия я дава за пример

Националната кампания „Мисията е възможна“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е сред кампаниите – отличници. Кампанията спечели симпатиите на повече от 200 експерти по комуникация от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитиеот различни страни членки на Европейския съюз.

Кампанията „Мисията е възможна“ бе представена на специална среща, състояла се в периода 15-17 май в гр.Палермо, Италия. В срещата участваха експертите по комуникация INIO/INFORM. Представителите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ презентираха кампанията и запознаха участниците в срещата с нейните цели и реализацията й до момента.

Част от презентираните атрактивни дейности от програмата на „Мисията е възможна“ бяха: Коледната работилница,  на която децата от 2.СУ „Емилиян Станев“ в София и деца от социални услуги съвместно изработиха десетки коледни картички; концертите в подкрепа на децата от социалните услуги, проведени в гр.Враца и гр.София; Литературниятконкурс „Думи за обич“, в рамките на който четвъртокласници от 51.СУ „Елисавета Багряна“ отправиха своите „думи за обич“ и протегнаха ръка за приятелство към връстниците си от социалните услуги; проведеният Открит урок за деца с ментални и физически увреждания, в който ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“вгр. Габрово „влязоха в обувките“ на децата с увреждания.

Аргирис Перулакис, координатор на INIO в Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ в Европейската комисия, определи кампанията като успешна, заради емоционалното послание, което отправя към обществото.

Презентацията на кампанията „Мисията е възможна“ провокира интерес от експерти от Италия, Финландия и Литва.

Национална кампания „Мисията е възможна“, която стартира през месец октомври 2018 г., има за цел да популяризира постигнатото в процеса на деинституционализацията на деца, лишени от родителски грижи и подготовката на местната общественост за последната фаза на процеса. Основната цел на кампанията е всяко дете, лишено от родителска грижа, да расте в семейна или близка до семейната среда и да се реализира успешно в обществото. Идеята на кампанията „Мисията е възможна“ е да спомогне за обединяване на всички страни в процеса (институциите, неправителствените организации и обществото) заедно да подкрепят децата в социалните услуги, за да може те да се реализират пълноценно в обществото.

Партньори на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в кампанията са: Lumos, UNICEF Bulgaria, Коалиция “Детство 2025”, Националната мрежа за децата, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца – НБУ, Фондация “Сийдър”, Надежда и домове за децата – клон България, Международна социална служба, институции (ДАЗД, АСП, МРРБ, МОН, Министерство на здравеопазването), представители на посолства, Областни информационни центрове, общини, училища и всички български граждани, за които „децата не са различни“.

Представянето на кампанията пред експертите по комуникация от еврофондовете приключи с видеото „Песен за приятелството“, което бе специално заснето за „Мисията е възможна“ и се превърна в химн на кампанията. То предизвика много вълнения сред присъстващите. Представители на Европейската комисия проявиха интерес към видеото и изявиха желание да го популяризират в официалните страници на Европейската комисия в различните социални медии.

За кампанията

“Мисията е възможна” e национална кампания на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” за популяризиране на постигнатото в процеса на деинституционализация на деца, лишени от родителска грижа и подготовка на местната общественост за последната фаза на процеса.

Основната цел на кампанията е всяко дете, лишено от родителска грижа, да расте в семейна или близка до семейната среда и да се реализира успешно в обществото.

Кампанията стартира на 17 октомври 2018 г. и ще продължи до месец октомври 2019 г.

Цели на кампанията „Мисията е възможна“:

  • Популяризиране постигнатото до момента в процеса на деинституционализацията на децата, лишени от родителска грижа и реформата в системата;
  • Полуляризиране развитието на алтернативни услуги за деца;
  • Подготовка на местната общественост за последната фаза на процеса на деинституцинализация;
  • Преодоляване на общите страхове и неразбиране към процеса на деинституционализация;
  • Осъзнаване, като общност, че всички страни в процеса (институциите, неправителственият сектор и обществото) заедно трябва да намерим решение как да помагаме на хората в неравностойно положение;
  • Акцентиране върху значимата и отговорна работа на социалните работници;
  • Подготовка и за промяната в грижите за възрастните хора.

Партньори

Lumos, UNICEF – Bulgaria, Коалиция “Детство 2025”, Националната мрежа за децата, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца – НБУ, Фондация “Сийдър”, Надежда и домове за децата – България, Международна социална служба, Институции (ДАЗД, АСП, МРРБ, МОН, Министерство на здравеопазването), представители на посолства, областни информационни центрове.