Писмена процедура КН 2014-2020 г. – януари 2016 г.