Служебна промяна в критерии за избор на операции – юли 2017 г.