Служебна промяна в критерии за избор на операции – ноември 2017 г.